Our Godfather เจ้าพ่อผู้โค่นมาเฟีย ( 2019 ) Netflix / สรุปหนัง / ความรู้สึกหลังรับชม

views

เรื่องราวสร้างจากเรื่องจริงของชายที่ชื่อ Tommaso Buscetta ชายที่ได้ฉายา The godfather of two world มาเฟียผู้ยิ่งใหญ่ที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในอิตาลีและสหรัฐ …