Disney's Raya and The Last Dragon | Official Trailer

views

5 negeri yang terpecah, 1 Kumandra. Mampukah Raya menyatukan rakyat dan memulihkan perdamaian, dengan bantuan Sisu dan teman-temannya?