CCCL 2020 ตัวอย่างหนังเข้ารอบสุดท้าย | Official Selection Teaser

views

ร่วมชมหนังสั้นแสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างสรรค์โดยคนไทยรุ่นใหม่ ชมหนังสั้นเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 13 เรื่องของเทศกาล CCCL 2020 ได้แล้วที่ …