Bolshoi Babylon – ตัวอย่างหนังบรรยายไทย

views

“…ถ้าบนเวที คือโชว์หรูหราที่คนทั้งประเทศภูมิใจ แต่หลังเวที คือการแข่งขันที่เต็มไปด้วยความริษยา …ถ้าในโรงละคร คือศิลปะสูงค่าที่เป็นสัญลักษณ์ของชนชาติ แต่นอกโรงละคร …