BLACKPINK: LIGHT UP THE SKY | ตัวอย่างสารคดีอย่างเป็นทางการ | Netflix

views

BLACKPINK: LIGHT UP THE SKY นำเสนอเรื่องราวที่พิสูจน์ให้เห็นว่าดนตรีไร้ซึ่งพรมแดนหรือข้อจำกัดทางภาษา มาเจาะลึกชีวิตของสมาชิกทั้ง 4 …