Blackpink คือ KPOP วงแรก ที่มีภาพยนต์สาระคดีบน NETFLIX

views

NETflix จัดภาพยนตร์สารคดี blackpink ความยาว ชั่วโมง 19 นาที เพื่อตีแผ่ ความสุข เศร้า ตื่นเต้น และ แรงบันดาลใจ พร้อมจัดให้ ภาพยนตร์สารคดี blackpinkชุดนี้ เข้าอยู่ในหมวด …