Becoming | ตัวอย่างสารคดีอย่างเป็นทางการ | Netflix

views

ร่วมตามติดชีวิตส่วนตัว ความหวังและการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้คนของอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง มิเชลล์ โอบามา ขณะออกเดินสายเปิดตัวหนังสือ “Becoming” ในสารคดีฉบับเจาะลึกนี้ …