Bangkok Breaking มหานครเมืองลวง | ทีเซอร์อย่างเป็นทางการ | Netflix

views

ระวังตัวไว้ให้ดี ความจริงในเมืองฟ้าอมรแห่งนี้ ยิ่งรู้ยิ่งอันตราย! Bangkok Breaking ‘มหานครเมืองลวง’ ซีรีส์ไทยชวนสำรวจความลับจับเรื่องลวงใจกลางเมืองหลวงมหานคร 23 …