โรงงานจีน ฝันอเมริกัน (American Factory) | ตัวอย่างสารคดีอย่างเป็นทางการ | Netflix

views

แม้วัฒนธรรมจะขัดแย้ง แต่แสงแห่งหวังยังอยู่ เมื่อมหาเศรษฐีชาวจีนชุบชีวิตโรงงานร้างอีกครั้งและว่าจ้างแรงงานอเมริกัน 2 พันคน วันแห่งความหวัง ความฝัน …