เอหิปัสสิโก | ตัวอย่างอย่างเป็นทางการ | Netflix

views

แล้วคุณล่ะ พร้อมจะท้าทายความเชื่อทางศาสนาครั้งนี้รึยัง? ตัวอย่างอย่างเป็นทางการจากสารคดี ‘เอหิปัสสิโก’ เมื่อ 2 ความเชื่อต้องมาเผชิญหน้า คำถามครั้งนี้ …