เรื่องราว Dragon Knight! DOTA กลายเป็นการ์ตูนใน Netflix – Gaming World

views

link: https://www.youtube.com/watch?v=JM-NqFX2jU8 DOTA Dragon’s Blood Official Trailer (2021) DOTA Animated Series, Netflix © 2021 – Netflix.