เมื่อโลกล่มสลาย เหลือแค่เค้า หุ่นยนต์ และน้องหมา เค้าจะรอดไปได้อย่างไร / สปอยหนัง Finch (2021)

views

ฟิ้น ชายที่ป่วยเป็นโรคกำลังใกล้ตาย ได้ประดิษฐ์หุ่นยนต์มา เพื่อให้ทำหน้าที่ดูแลสุนัขของเค้า หลังเค้าตาย แต่สายสัมพันธ์ของฟิ้นและหุ่นยนต์ ทำให้เกิดเรื่องราวประทับใจมากมาย …