เกมกฎหมาย (Hyena) | ตัวอย่างซีรีส์อย่างเป็นทางการ | Netflix

views

สองทนายคู่ปรับและลูกความทรงอิทธิพลของพวกเขาพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายในโลกแห่งการแข่งขันชนิดตาต่อตาฟันต่อฟัน.