ออกซิเจน (Oxygen) | ตัวอย่างภาพยนตร์อย่างเป็นทางการ | Netflix

views

มีชีวิตอีกแค่ 90 นาที ไร้ทางหนี ไร้ความทรงจำ ลิซกำลังจะหมดออกซิเจนพร้อมเวลาที่หมดลง เธอต้องจำให้ได้ว่าตัวเองเป็นใครเพื่อเอาตัวให้รอด ออกซิเจน (Oxygen) …