หากไม่มีชนชั้นแรงงาน ก็ไม่มีคนขับเคลื่อนประเทศ #สปอยหนัง #หนังจีน #สปอย

views