สุภาพบุรุษตะวันฉาย | ตัวอย่างเนื้อหาแบบทางการ [HD] | Netflix

views

ในปี 1905, ผู้กองแห่งหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาได้รับมอบหมายภารกิจทางการฑูตให้เดินทางกลับสู่บ้านเกิดประเทศเกาหลี …