สปริกกัน (Spriggan) | ทีเซอร์อย่างเป็นทางการ #2 | Netflix

views

วัตถุที่ตกทอดมาจากอารยธรรมต่างดาวโบราณมีพลังอันตรายซ่อนอยู่ และเจ้าหน้าที่สปริกกันแห่งองค์กรอาร์แคมจะต้องหาทางปกป้องไม่ให้วัตถุดังกล่าวตกไปอยู่ในมือของพวกวายร้าย …