ปฏิวัติฝ่านรกน้ำแข็ง (Snowpiercer) | ทีเซอร์อย่างเป็นทางการ | Netflix

views

7 ปีผ่านไปหลังจากที่โลกทั้งใบกลายเป็นดินแดนเยือกแข็งอันรกร้าง และผู้คนที่เหลือรอดชีวิตต่างต้องอาศัยอยู่ในรถไฟ “สโนว์เพียร์ซเซอร์” ขบวนยักษ์ 1001 ตู้ที่แล่นไปรอบๆ …