นักกวนเมือง (The Politician) | ตัวอย่างซีรีส 30 วินาที | Netflix

views

วิดีโอโฆษณาไทยอย่างเป็นทางการ —— เพย์ตัน (เบน แพลตต์) รู้มาตลอดว่าตัวเองจะได้เป็นประธานาธิบดี แต่ต้องฟันฝ่าเส้นทางการเมืองสุดแรงแทงข้างหลังที่สุดให้ได้ก่อน …