ถอดรหัสตัวอย่าง Disney & Pixar's Lightyear ไลท์เยียร์ – Major Trailer Talk by Viewfinder

views

สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น ! ก่อนจะมี “บัซไลท์เยียร์” ของเล่นมีชีวิตจาก Toy Story เรามี “ไลท์เยียร์” นักบินอวกาศผู้เป็นแรงบันดาลใจให้กับของเล่นที่ทุกคนรัก …