ตำรวจเม็กซิโก (A Cop Movie) | ตัวอย่างสารคดีอย่างเป็นทางการ | Netflix

views

สารคดีหลากแนวเรื่องนี้ชูประเด็นสถาบันตำรวจ อันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดในเม็กซิโกและทั่วโลก …