ตัวอย่างหนังสั้น Time Room ห้องกาลเวลา | Interactive Film

views

Interactive Film คือหนังที่เราสามารถเลือกการกระทำที่จะนำไปสู่ตอนจบของเรื่องด้วยตัวเองได้ ตัวอย่างหนังสั้น Time Room ห้องกาลเวลา …